Postanowienie w sprawie I Ns 350/19

Sygn. akt: I Ns 350/19

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:

Sędzia   Joanna Słomkowska

 

 

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Sierpcu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Starosta Sierpecki

z udziałem  Mariusza Żabolickiego

o przepadek rzeczy

postanawia:

 

 

1)      na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dla uczestnika Mariusza Żabolickiego, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanawia kuratora procesowego w osobie procesowego w osobie Anny Kowalskiej adres dla doręczeń Sąd Rejonowy w Sierpcu ul Wiosny Ludów 1;

2)      zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu oraz stronie internetowej sądu  i budynku Urzędu Gminy Gozdowo przez okres 1 miesiąca – o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu;

3)      uzależnia skuteczność doręczenia wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 350/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-18
Publikacja w dniu:
2020-08-18
Opis zmiany:
b/d