Postanowienie w sprawie I Ns 181/17

 

Sygn. akt: I Ns 181/17

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: Sędzia   Ewa Jarzyńska

 

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. w Sierpcu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Prokuratury Rejonowej w Sierpcu

sprawy z urzędu

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

 

postanawia

 

stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu i przejście na Skarb Państwa ciągnika siodłowego marki Reanult Magnum 440 DXI i nr VIN VF617GSA000006203, kluczyka, pilota , tablic rejestracyjnych 2 szt. WSE 90VE, dowodu rejestracyjnego  DR/BAH2357027 i karty pojazdu AAB 5138222, umieszczonych w depozycie Sądu Rejonowego w Sierpcu postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sierpcu z dnia 17 marca 2013r.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 181/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
2020-04-29
Opis zmiany:
b/d