Postanowienie w sprawie I N 269/19

           W Sądzie Rejonowym w Sierpcu złożono wykaz inwentarza po Jerzym Marku Kaliszu synu Eugeniusza i Moniki PESEL 57080205131 , zmarłym 21 września 2019 roku w Warszawie, którego miejscem ostatniego stałego pobytu był Studzieniec Nr 39a, 09-200 Sierpc. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I N 269/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-03
Publikacja w dniu:
2019-12-03
Opis zmiany:
b/d