Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Czyżyka (sygn. akt I Ns 86/18) o stwierdzenie nabycia po Księdzu Eugeniuszu Janiku s. Michała i Krystyny, zmarłym w dniu 1 stycznia 1980 r. w Zawidzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zawidzu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu”.

 

SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
b/d