Ogłoszenie w sprawie I Ns 76/19

          W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Stankiewicza z udziałem Barbary Słabkowskiej  w sprawie sygn. akt I Ns 76/19 o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności zabudowanej nieruchomości położonej w Koseminie gmina Zawidz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 102 o powierzchni 0,23 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 76/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
b/d