Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Ewy i Bogdana małżonków Mazurowskich (sygn. akt I Ns 75/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności niezabudowanej nieruchomości położonej w  Stopnie gmina Rościszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 11/2, o powierzchni  0,65 ha, dla której w Sądzie  Rejonowym w  Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1E/ 00008956/6.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                              …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
b/d