Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/19

          W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Bogusława Gajewskiego (sygn. akt I Ns 71/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanych nieruchomości położonej w Nagórkach Dobrskich gmina  Drobin oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  o nr  175 o pow. 0,17 ha, o nr 177 o pow. 0,83 ha, oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Nagórkach Dobrskich gmina Drobin oznaczonej w  ewidencji  gruntów i budynków  jako działka o nr 176 o pow. 0,35 ha, dla, których Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi zbioru dokumentów ani księgi wieczystej.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d