Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/19

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu złożono wykaz inwentarza po Zdzisławie Stanisławie Kamińskim synu Jana i Ireny zmarłego 30 grudnia 2018 roku w Sierpcu PESEL 41011509151 ostatnio zamieszkałemu w Sierpcu przy ul. Piastowska 22/16. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 67/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d