Ogłoszenie w sprawie I Ns 59/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Miasta i Gminy Drobin (sygn. akt I Ns 59/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Miasto i Gminę Drobin własności nieruchomości położonych : w miejscowości Łęg Kościelny gm. Drobin oznaczonych jako działki: nr 27 o pow. 0,59 ha, nr 5  o pow. 0,40 ha, nr 16 o pow. 0,34 ha, w miejscowości   Łęg Probostwo gm. Drobin: oznaczonych jako działki: nr 59 o pow. 0,14 ha, nr 69 o pow. 0,13 ha, w miejscowości Mogielnica gm. Drobin oznaczonej jako działka nr 113 o pow. 0,14 ha, w miejscowości Siemienie  gm. Drobin oznaczonej jako działka numer 46 o pow. 0,64 ha oraz w miejscowości Kowalewo gm. Drobin oznaczonej jako działka nr 24 o pow. 0,34 ha , dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu w  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonych ksiąg wieczystych ani zbioru dokumentów,

 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                              ….........…………………………………

                                                                                                   SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 59/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
b/d