Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Dominika Mąkowskiego  (sygn. akt I Ns 51/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę  własności ciągnika Ursus C-330 nr podwozia 137572będącego w posiadaniu wnioskodawcy,

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                              .........……………………………………

                                                                                                   SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
b/d