Ogłoszenie w sprawie I Ns 450/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Sierpeckiego (sygn. akt INs 450/18) o stwierdzenie nabycia w spadku po Grzegorzu Okońskim  (s. Feliksa i Teresy)  zmarłym w dniu 19 stycznia 2017 roku  w Płocku ostatnio stale zamieszkałym w Sierpcu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w  postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

                                                                                               .......…………………..…………….

                                                                                                    SSR Barbara Kamińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 450/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d