Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/18

          W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Blandyny Barbary Chrobocińskiej  (sygn. akt  I Ns 449/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Jadwigę i Zygmunta małżonków Kędzierskich części działki  nr 1398/2 o powierzchni 1,6977 ha położonej w Sierpcu dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d