Ogłoszenie w sprawie I Ns 442/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Sierpeckiego (sygn. I Ns 442/18) o stwierdzenie nabycia własności z dniem 1 stycznia 1977 roku przez zasiedzenie przez wnioskodawcę, własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Sierpcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1125/1 o powierzchni 0,0016 ha,  dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                               ......…………………..…………….

                                                                                                    SSR Barbara Kamińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 442/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d