Ogłoszenie w sprawie I Ns 418/19

             W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zawidz (sygn. akt. I Ns 418/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Minet (córce Antoniego i Marianny), ostatnio zamieszkałej w Zawidzu Kościelnym,  zmarłej dnia 15 marca 1974 roku w Zawidzu. Po zmarłej pozostał majątek w postaci udziału w gospodarstwie rolnym położonym w Zawidzu Kościelnym. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 418/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
b/d