Ogłoszenie w sprawie I Ns 414/19

              W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w dniu 6 lipca 2020 roku w sprawie I Ns 414/19  zarządzono sporządzenie spisu  inwentarza po Sylwestrze Jacku Dawid   (synu Mariana Jana i Teresy ) zmarłym w dniu 3 listopada 2019 roku w Grodzisku Mazowieckim ostatnio stale zamieszkałym w Bonisławiu  PESEL 70071709999.  Ze spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 414/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-06
Publikacja w dniu:
2020-08-06
Opis zmiany:
b/d