Ogłoszenie w sprawie I Ns 409/19

          W Sądzie Rejonowym Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Jana Woźnickiego i Aliny Zdzisławy Woźnickiej (sygn. akt I Ns 409/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Jana i Alinę Zdzisławę małżonków Woźnickich własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bożewo, gmina Mochowo,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:   nr 61 o powierzchni 4,29  ha, nr 212/2 o pow. 0,46 ha, nr 274 o pow. 0,0400 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 409/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d