Ogłoszenie w sprawie I Ns 404/18

W Sądzie Rejonowym Sierpcu w I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Anety Bartoszewskiej  (sygn. akt I Ns 404/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w  Kuskach gmina Rościszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 83 o powierzchni 0,1900 ha, dla której w Sądzie Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              .................…………..…………….

                                                                                                    SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 404/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d