Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w dniu 5 października 2018 roku w sprawie I Ns 400/17 zarządzono sporządzenie spisu  inwentarza po Wojciechu Zbigniewie Rzeszotarskim (synu Stanisława i Stanisławy) zmarłym w dniu 8 września 2013 roku w Babcu Rżały  ostatnio stale zamieszkałym w Babcu Rżały 15, PESEL 52011516553.  Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d