Ogłoszenie w sprawie I Ns 397/18

         W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku  Małgorzaty Kaczmarczyk i Andrzeja Grzegorza Kaczmarczyk ( sygn. akt I Ns 397/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wyżej wymienionych własności nieruchomości  położonej w Zakrzewku gmina Gozdowo,  o powierzchni 2,75ha,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest zbiór dokumentów Zd. 4434 lit.A. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i wykazali  swoje  prawo własności , gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 

                                                                                              …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 397/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-09
Publikacja w dniu:
2019-04-09
Opis zmiany:
b/d