Ogłoszenie w sprawie I Ns 383/19

        W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Sławomira i Doroty Gzubickich  (sygn. akt I Ns 383/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Podlesiu gmina Szczutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 27 o pow. 0,1600ha, nr 135 o pow. 0,2900ha, nr 232 o pow. 0.2700 ha, nr 336 o pow. 0,2300 ha,  nr 372 o pow. 0,0200 ha, nr 389 o pow. 0,1800 ha,  nr 540/22 o pow. 0,0400ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 383/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d