Ogłoszenie w sprawie I Ns 363/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Barbary Wilczyńskiej (sygn. akt I Ns 363/17) o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez małżonków  Barbarę Wilczyńską i Eugeniusza Wilczyńskiego własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żurawin, gmina Mochowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 18 i 20 o łącznej powierzchni 0,0400ha, dla, której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzony jest  Zbiór Dokumentów  ZD 15611. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                            

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 363/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d