Ogłoszenie w sprawie I Ns 357/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  w I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku  Agnieszki Walerowicz   (sygn. akt I Ns 357/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia  własności nieruchomości : nr 328/1 o pow. 1,20ha, położonej w Łęgu Probostwo gmina Drobin, dla  której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, nr 56 o pow. 1,13ha  i nr 58  o pow. 5,18ha, położonych  w miejscowości Mokrzk gmina Drobin, dla  których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzony jest wykaz hipoteczny księgi dóbr ziemskich Mokrzk M 36. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż  w razie niedopełnienia tego obowiązku mogą być pominięci w postanowieniu uwzględniającym wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.

                                                                                               ............…………………..…………….

                                                                                                    SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 357/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d