Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Chomicz  (sygn. akt I Ns 356/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Janinę Kiszelewską własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęgu Probostwo gmina Drobin  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 213/3  o powierzchni łącznej 1,9800  ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą PL1E/00003314/9.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 356/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d