Ogłoszenie w sprawie I Ns 342/19

               W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Rychleńskiego   (sygn. akt I Ns 342/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Lucynę Rychleńska własności zabudowanej nieruchomości położonej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 27  pow. płocki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o nr 397o powierzchni 0,0399  ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 342/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d