Ogłoszenie w sprawie I Ns 339/19

            W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Sierpeckiego z udziałem Gminy Miasto Sierpc(sygn. akt I Ns 339/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Gminę Miasto Sierpc własności niezabudowanych działek gruntu nr 1096/25 o pow. 0,2494 ha i nr 1096/31 o pow. 0,1868 ha położonych w Sierpcu dla, których Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą PL1E/00004706/1.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 339/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-05
Publikacja w dniu:
2020-02-05
Opis zmiany:
b/d