Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Zygmunta Grzegorza Rzeszotraskiego  (sygn. akt I Ns 336/18) o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Jadwigę Rzeszotarską  własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Grabal, gmina Szczutowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o nr 76 o powierzchni  2,5784 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                   SSR Barbara Kamińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d