Ogłoszenie w sprawie I Ns 323/18

W Sądzie Rejonowym Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Pajewskiego (sygn. akt I Ns 323/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Kazimierza i Wiesławę  małżonków Pajewskich własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Budy Milewskie gmina Zawidz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 4 o powierzchni 25,59 ha dla, której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych  prowadzony jest zbiór dokumentów Zd 13838 llt. A  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 323/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d