Ogłoszenie w sprawie I Ns 314/19

         W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Grażyny i Wiesława małżonków  Czachorowskich   (sygn. akt I Ns 314/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności nieruchomości położonej w Zglenicach Dużych składającej się z :

- działki gruntu o powierzchni 0,3600 ha o nr 11, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

- działki gruntu o powierzchni 0,0600 ha o nr 15, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

- działki gruntu o powierzchni 1,4100 ha o nr 28, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

- działki gruntu o powierzchni 1,4600 ha o nr 43, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

- działki gruntu o powierzchni 0,4500 ha o nr 197, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 314/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d