Ogłoszenie w sprawie I Ns 31/20

         W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (sygn. akt. I Ns 31/20)  o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Wierszewskim  synu Michała i Marianny  ostatnio zamieszkałym w Zawidzu Kościelnym,  zmarłym dnia 14 września 2017 roku w Kraszewie – Czubaki. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 31/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d