Ogłoszenie w sprawie I Ns 291/19

         W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zawidz  (sygn. akt I Ns 291/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności nieruchomości położonej w miejscowości Żabowo gmina Zawidz  pow. Sierpc oznaczonej w ewidencji gruntów nr 394 o powierzchni 0,1100 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 291/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d