Ogłoszenie w sprawie I Ns 279/17

                W Sądzie Rejonowym Sierpcu w I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku  Zbigniewa Olczak i Aliny Olczak   (sygn. akt I Ns 279/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Drobinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr 1015/9  o powierzchni 0,0108 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 279/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-14
Publikacja w dniu:
2019-10-14
Opis zmiany:
b/d