Ogłoszenie w sprawie I Ns 259/18

                  W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Ziarko   (sygn. akt I Ns 259/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Józefę i Tadeusza Pawlak własności zabudowanej nieruchomości położonej w Drobinie przy ul. Zaleskiej 26 pow. płocki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  920  o powierzchni łącznej 0,0329 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi zbiór dokumentów Zd 479. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 259/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d