Ogłoszenie w sprawie I Ns 226/18

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział  Cywilny w sprawie I Ns 226/18 wydał postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r., w którym zezwolił wnioskodawczyni  Katarzynie Izabeli Wierzbickiej  na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Sierpcu  kwoty 34 567 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem spłaty orzeczonej na rzecz Radosława Chojnowskiego postanowieniem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie I Ns 298/17. Wnioskodawca wskazała, iż  miejsce pobytu wierzyciela nie jest znane. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Radosława Chojnowskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Do odbioru konieczne jest złożenie wniosku .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         …………………..…………….

                                                                                                                                                                                                                                                                         SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 226/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d