Ogłoszenie w sprawie I Ns 22/20

                   W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuskach (sygn. I Ns 22/20) o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuskach z dniem 1 października 2005 roku własność nieruchomości położonej :
- w miejscowości Kuski gmina Rościszewo, o numerze ewidencyjnym 79 o powierzchni ogólnej 0,17 ha,
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili  swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 22/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d