Ogłoszenie w sprawie I Ns 213/20

            „ W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Zofii Kęsickiej (sygn. akt I Ns 213/20) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię własności zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Drobin   oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154  o powierzchni 0,1437 ha oraz nr 156 o powierzchni 0,0810 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi się księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 213/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-17
Publikacja w dniu:
2020-09-17
Opis zmiany:
b/d