Ogłoszenie w sprawie I Ns 201/19

                 W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Sierpeckiego  (sygn. akt I Ns 201/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa własności zabudowanej nieruchomości  położonej w Sierpcu, stanowiącej działkę gruntu  oznaczoną w  ewidencji gruntów numerem 1172 o pow. 0,1875ha,  dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzony jest zbiór dokumentów, ani księga wieczysta.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 201/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-23
Opis zmiany:
b/d