Ogłoszenie w sprawie I Ns 193/19

                 W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Barbary Borowskiej, z udziałem Aleksandry Borowskiej, Gabrieli Borowskiej, Anny Borowskiej, Artura Borowskiego, Wiesława Borowskiego (sygn. akt I Ns 193/19) o  otwarcie i ogłoszenie testamentu po zmarłym Czesławie Borowskim oraz o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w Malanowie Nowym w dniu 2 listopada 2017 roku Czesławie Borowskim, ostatnio stale zamieszkałym w Malanowie Nowym. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 193/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
b/d