Ogłoszenie w sprawie I Ns 181/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa (sygn. I Ns 181/18 ) o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie przez Gminę Miasto Sierpc z dniem 1 stycznia 1994  roku własność  nieruchomości położonych w Sierpcu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2082/3 o pow. 0,1645ha, nr 2082/5 o pow. 0,0334ha, 2082/6 o pow. 0,2277ha, 2082/7 o pow. 0,0288ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 181/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d