Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/19

                 W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Zofii Cieślak (sygn. akt I Ns 166/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię  własności zabudowanej nieruchomości położonej w  Rzeszotarach Zawady gmina Rościszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 134/1, o powierzchni  0,1200 ha, oraz 134/2 o powierzchni 0,2500 ha dla której w Sądzie  Rejonowym w  Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1E/00011759/9.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d