Ogłoszenie w sprawie I Ns 141/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Sierpeckiego (sygn. akt I Ns 141/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności nieruchomości położonej w miejscowości Sierpc przy ul. Ziemiańskiej   oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3300/20 o powierzchni 0,1758 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              …..........…………………………………

                                                                                                   SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 141/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d