Ogłoszenie w sprawie I Ns 12/19

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Jankowskiego  (sygn. akt I Ns 12/19) o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Bogdana Jankowskiego  własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warszewka, gmina Drobin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o nr 16/4 o powierzchni  0,4750 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczystej KW PL1E/00024475/8.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                               ........…………………..…………….

                                                                                                    SSR Barbara Kamińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 12/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-13
Publikacja w dniu:
2019-06-13
Opis zmiany:
b/d