Ogłoszenie w sprawie I Ns 118/19

                     W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Henryka Mariańskiego (sygn. akt  I Ns 118/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Henryka Mariańskiego  nieruchomości składającej się z działek nr 205, 247, 252, 295, 321, 326, 333 o łącznej powierzchni 2,17 ha położonej  w miejscowości Dobaczewo, gmina Mochowo, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                               …………………..…………….

                                                                                                    SSR Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 118/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-07
Opis zmiany:
b/d