Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/19

          W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Teresy Perłowskiej i Juliusza Aleksandra Perłowskiego (sygn. akt I Ns 104/19 ) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Teresę Perłowską i jej męża  Juliusza Aleksandra  Perłowskiego  własności działki gruntu położonej w Borkowie Wielkim gmina Sierpc, powiat sierpecki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  97   o powierzchni łącznej 0,10 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą PL1E/00004683/3.  
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d