Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/18

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Barbary Stachowicz   (sygn. akt I Ns 104/18) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię  własności zabudowanej nieruchomości położonej w Szczepankach gmina Sierpc złożonej z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  o nr 14/1, 14/2. 17, 43 o powierzchni łącznej 12,0900 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                   SSR Joanna Słomkowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-16
Publikacja w dniu:
2018-07-16
Opis zmiany:
b/d