Ogłoszenie w sprawie I Ns 102/19

             W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  toczy się postępowanie z wniosku  Wiesława Wochnowicz  (sygn. akt I Ns 102/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Drobinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o nr  391/2 o powierzchni 0,0248 h dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

                                                                                               .......…………………..…………….

                                                                                                    SSR Barbara Kamińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 102/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
b/d