Ogłoszenie w sprawie I Ns 10/19

            W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Dwojakowskiego  (sygn. akt I Ns 10/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Rokiciu gmina Mochowo oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  o nr 6, 8, 258 o powierzchni łącznej 3,6600 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 10/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d