Ogłoszenie w sprawie I Co 382/18

                W Sądzie Rejonowym w Sierpcu złożono wykaz inwentarza po Andrzeju Adamskim  (s. Władysława i Salomei), zmarłym dnia  16 grudnia 2013 roku w Sierpcu, ostatnio stale zamieszkałym  w Sierpcu ul. Płocka 31b/2, PESEL 57081100138. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 382/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d