Ogłoszenie w sprawie I Co 253/18

Sygn. akt: I Co 253/18

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 15 maja 2018 r.

 

 Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:

SSR Joanna Słomkowska

 

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. w Sierpcu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Piotra Frasa

z udziałem  Doroty Fras

o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego  z miejsca pobytu

 

postanawia:

na podstawie art. 802 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 143 i 144 k.p.c.

1)      dla dłużnika Doroty Fras (sprawa egzekucyjna sygn. akt komorniczych KM 60/18), którego miejsce pobytu nie jest znane ustanawia kuratora procesowego w osobie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku;

2)      zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu i na stronie internetowej  i budynku Urzędu Miasta Olsztyna przez okres 1 miesiąca – o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu;

3)      uzależnia skuteczność doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 253/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d