Ogłoszenie w sprawie I C 861/17

Dnia 30 września 2019 r.

Sygn. akt I C 861/17

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art. 144 kpc. ustanowiono kuratora w osobie Anny Kowalskiej

adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w  Sierpcu I Wydział Cywilny

pozwanego Piotra Nadolskiego

w sprawie z powództwa Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Piotrowi Nadolskiemu

o zapłatę

 

Sygn. akt I C 861/17

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Sędzia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 861/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
b/d