Ogłoszenie w sprawie I Ns 432/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Sebastiana Załuga o stwierdzenie nabycia spadku po Romualdzie Rzeszotarskiej ( c. Bolesława i Stanisławy), zmarłej  6 września 2017 roku w Kraszewie Czubaki, ostatnio stale zamieszkałej w Sierpcu. W skład spadku nie wchodzi udział w gospodarstwie rolnym ani gospodarstwo rolne. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3  miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być  pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

SSR Ewa Jarzyńska